Contacte

algrano

Augmentant les vendes canviant l'estratègia d'experiència del servei

Sectors

Alimentació

Plataformes

Plataformes que apoderen el sud global

El cafè, com altres aliments d'alt consum que només poden créixer en llocs únics del món, tendeix a generar cadenes de valor insostenibles. Al mateix temps sovint reprodueixen unes condicions d'explotació molt desiguals on productors i venedors estan lligats per intermediaris, que sovint estan més implicats en la dinàmica de la borsa que en les necessitats del consumidor. Plataformes com algrano que connecten productors i consumidors treballen per facilitar i equilibrar el poder entre els agents de la cadena de valor alimentària.

Repte

algrano buscava millorar l'embut de vendes entenent millor les necessitats dels torradors tot aprofitant el seu propòsit d'apoderar els agricultors.

Intervencions

Investigació en disseny amb mètodes qualitatius i quantitatius, canviant l'estratègia de l'experiència a "primer el cafè i després descobrir els agricultors". Estratègia d'UX i disseny i suport en la implementació per a diversos casos d'ús i punts de contacte amb l'usuari.

Impacte

Augment de vendes. Estratègia d'experiència mantinguda fins avui. Casos d'ús principals redissenyats. Equip de disseny de serveis intern creat després d'acabar el projecte.

Dissenyem
el món que ens cal

hola@holon.cat
(+34 616334336)

Projectes relacionats

Som Comunitats

Supervisant l’experiència d’usuari sobre una família de productes en una plataforma transformadora

Culligan

‘Dissenyar amb l’aigua’, una estratègia de família de productes per reforçar la coherència en la manera d’aplicar la sostenibilitat