Contacte

Generalitat de Catalunya

Facilitant la col·laboració interdepartamental per avançar en el sistema d’innovació de Catalunya

Aj. de Barcelona

Donant forma a l’experiència d’un mercat pilot per a nous emprenedors